Mamy jeszcze miejsca. Zajmij jedno.


Analiza akcji

Dowiedź się jakie są metody analizy i wyceny akcji. Zastanówmy się wspólnie czy warto inwestować w portfel czy też lepiej zainwestować w jedną spółkę. Naucz się jak analizować zadłużenia i rentowność. Wskażemy Ci jak nie dopuścić do powstania problemów finansowych związanych z Twoimi inwestycjami i to jak i dlaczego zarządzający manipulują zyskami i jak nie dać się oszukać.

Wykładowca: Marcin Dybek, Centrum Analiz Finansowych EBIT

Magister ekonomii, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i Podyplomowych Studiów Inwestycji Kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Analizuje papiery wartościowe. Mając solidne przygotowanie z finansów, statystyki i ekonometrii opracowuję modele wspomagające decyzje inwestycyjne. Przeprowadza analizy finansowe spółek giełdowych i wycenia ich akcje we własnej firmie.