Mamy jeszcze miejsca. Zajmij jedno.


ABC opcji giełdowych

W przystępny sposób co przekażemy Ci to są opcje. Jakie mamy prawa i obowiązki gdy kupujemy lub sprzedajemy opcje. Wykład pomoże Tobie również zrozumieć zasady nowej gry Cashflow 202, gdzie właśnie jednym z dodanych elementów inwestycyjnych są opcje.

Wykładowca: Jarosław Ziębiec
Kierownik Zespołu Instrumentów Pochodnych, Dział Instrumentów Finansowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA .
Magister ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1993-1998 wykładowca z zakresu rynków finansowych na UG. Od 1998 r pracownik GPW. Aktualnie kieruje pracą zespołu zajmującego się tworzeniem i wprowadzaniem do obrotu na GPW instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji), promocją tych instrumentów a także współpracą giełdy z emitentami przy produktów strukturyzowanych.