Mamy jeszcze miejsca. Zajmij jedno.


Idealny Biznes

Idealny Biznes - wg Johna Sestiny (doradscy finansowego zajmującego sie oceną projektów biznesowych)

Wykładowca: Waldemar Wasik

Przedstawimy jego osobę oraz 10 kryteriów wg których ocenia projekty m. in. dot. rynku zbytu, wkładów finansowych, płatności, wkład pracy i in.